ÁSZF

1. A szerződési feltételek rangsora

A szállító szolgáltatásaira – az alábbi sorrendben – a következő feltételek irányadók

-          a mindenkori egyéni megállapodások

-          a jelen dokumentum rendelkezései.

2. Hatály

2.1. A Szállító fenntartja a szállítási és fizetési feltételeinek érvényességét a vevők eltérő vagy ellenkező feltételeivel szemben is.

2.2. Egyéb megállapodás hiányában az Általános szállítási és fizetési feltételek az irányadók.

3. Alaki követelmények

A szóbeli megállapodások ill. szóbeli kötelezettség vállalások (rendelések) is érvényesek. A szállító kikötheti azonban a rendelés írásba foglalását. Ebben az esetben a szóbeli megállapodás érvénytelen. Ugyanez vonatkozik a szerződések módosítására ill. kiegészítésére is.

4. Az ajánlatok érvényessége

4.1. Az ajánlatok érvényessége 30 nap. Ezt követően a szállító az ajánlatban foglalt feltételek megtartására nem kötelezhető.

4.2. A szállító a megrendelés előtti értékesítés jogát fenntartja.

5. A teljesítés helye

A teljesítés helye - amennyiben ettől eltérő meg-állapodás nincs - a szállító telephelye.

6. A teljesítés ideje

6.1. A teljesítés ideje a rendelésvisszaigazoláson feltüntetett határidő.

6.2. Ha a szállító rajta kívül álló okokból kényszerül a határidő átlépésére (pl. beszállítói késedelem), akkor ezeket a körülményeket a vevő felé haladéktalanul jelzi.

6.3. Késedelmes vagy hibás szállítás esetén kötbér kizárva.

7. Szállítási mennyiség

7.1. Különleges szerszám rendelése esetén a szállító fenntartja annak jogát, hogy a szállított mennyiség max. 10%-kal vagy 2 db-bal eltérhet a rendelt mennyiségtől. Ilyenkor a szállított mennyiség kerül számlázásra.

7.2. A szállító a rész- és előszállítás jogát fenntartja.

8. A szállított áru

8.1. A szállított áruk kialakítása és minősége a szállító mindenkor érvényes katalógusaiban leírtaknak ill. az érvényes gyártási szabványoknak megfelelő.

8.2. A szállító fenntartja a műszaki paraméterek változtatásának jogát.

8.3. Egyedi vevőigény alapján gyártott szerszámoknál és berendezéseknél a vevő által adott rajz és információ az irányadó.

9. Szavatosság

9.1. Bizonyíthatóan hibás szállítás esetén a szállító a szállított áru értékének erejéig szavatosságot vállal.

9.2. A szállító minőségileg kifogástalan árut nem vesz vissza.

10. Árak

10.1. A megajánlott vagy visszaigazolt árak kötelező érvényűek az ajánlaton ill. a rendelés-visszaigazoláson feltüntetett árfolyamváltozás határán belül. A megajánlott vagy visszaigazolt árak ÁFA nélkül értendőek.

10.2. A szállító – eltérő megállapodás hiányában – az árváltozás jogát külön bejelentés nélkül fenntartja.

11. Fizetési feltételek

Eltérő megállapodás hiányában az ajánlaton vagy a rendelésvisszaigazoláson szereplő fizetési feltételek az irányadók.

12. Késedelmes fizetés jogkövetkezményei

12.1. Késedelmes fizetés esetén a szállító a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítási jogát fenntartja.

12.2. Amennyiben a vevő a szállító írásos felszólítását követő 15 napon belül tartozását nem rendezi, a szállító jogosult azonnali banki inkasszó benyújtására.

13. Irányadó jog, illetékesség

A szerződésre irányadó jog a magyar jog. A jelen szerződésből fakadó, esetleges jogvita rendezésére a szállító a székhelye szerinti, bíróság illetékességét köti ki.

14. Adatvédelem

A szállító és a vevő kijelenti, hogy egymás üzleti és egyéb tevékenységével összefüggő információkat (forgalmi adatokat, árakat, rajzokat, dokumentációkat, stb.) illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teszi.